bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
24/2019
Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw geodezji, gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i komunalizacji

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-04-01 11:24
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 11:19
23/2019

Zarządzenie Nr 23/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 kwietnia 2019r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków w 2019 roku.
 

Zarządzenie i ogłoszenie - otwórz
Załączniki - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-04-01 11:21
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 11:16
22/2019
Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 01 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-04-01 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 11:15
21/2019
Zarządzenie Nr 21/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Żelazkowie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-04-01 11:17
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 11:12
20/2019
Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-03-29 11:11
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 11:06
19/2019
Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-03-29 11:04
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 10:59
18/2019
Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2018 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cz.2 - otwórz
Treść zarządzenia cz.3 - otwórz
Treść zarządzenia cz.4 - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-03-28 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-05 09:18
17/2019
Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2019 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Żelazków

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-03-26 15:25
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-02 15:23
16/2019
Zarządzenie Nr 16/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Stypendilanej

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-03-26 15:23
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-02 15:22
15/2019
Zarządzenie Nr 15/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 marca 2019 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłŻaneta Lasiecka-Stodolna2019-03-12 15:21
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-02 15:20
14/2019
Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 marca 2019r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłŻaneta Lasiecka-Stodolna2019-03-12 15:19
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-02 15:18
13/2019
Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 stycznia 2019r.

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-30 14:56
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:48
12/2019
Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2019r.

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2019/2020

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-29 14:56
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:47
11/2019
Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2019r.

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 2019/2020

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-29 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:46
10/2019
Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 stycznia 2019r.

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i sztuki

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-29 14:55
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:46
9/2019
Zarządzenie Nr 9/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 stycznia 2019r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-28 14:54
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:45
8/2019
Zarządzenie Nr 8/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 stycznia 2019r.

 
w sprawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-17 14:53
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:44
7/2019
Zarządzenie Nr 7/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 17 stycznia 2019r.

 
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-17 14:52
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:44
6/2019
Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 stycznia 2019r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-15 14:52
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:43
5/2019
Zarządzenie Nr 5/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 stycznia 2019r.

 
w sprawie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-07 14:51
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:42
4/2019
Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 stycznia 2019r.

 
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Treść zarządzenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-07 14:51
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-08 14:42
Wygenerowano: 29 września 2020r. 21:37:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.