bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
115/2019
Zarządzenie Nr 115/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 11 października 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-11 11:18
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:14
114/2019
Zarządzenie Nr 114/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 października 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-09 11:16
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:12
113/2019
Zarządzenie Nr 113/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 października 2019 r.

 

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Żelazkowie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-10-07 11:14
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:10
112/2019
Zarządzenie Nr 112/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-30 11:12
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:08
111/2019
Zarządzenie Nr 111/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-30 11:11
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 11:07
110/2019
Zarządzenie Nr 110/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 września 2019 r.

 

w sprawie założeń do projektu budżetu na 2020 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-19 11:56
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:42
109/2019
  Zarządzenie Nr 109/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10 września 2019r.

 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żelazków nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego w m. Złotniki Wielkie, figurującej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/2 o powierzchni 0,0724 ha, zapisanej w KW KZ1A/00052731/0
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-10 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:40
108/2019
  Zarządzenie Nr 108/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 września 2019r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-06 11:48
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:34
107/2019
  Zarządzenie Nr 107/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 września 2019r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-06 11:47
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:33
106/2019
Zarządzenie Nr 106/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 września 2019r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-06 11:44
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:30
105/2019
Zarządzenie Nr 105/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2019r.

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Żelazkowie
 

Treść zarządzenia - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-29 00:00
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:29
104/2019
Zarządzenie Nr 104/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2019r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.
 

Zarządzenie i załącznik - otwórz
Załączniki - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-28 11:41
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:27
103/2019
Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2019r.

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.
 

Zarządzenie i załącznik - otwórz
Załączniki - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-28 11:40
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:26
102/2019
Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wzkonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Treść zarządzenia cz.2 - otwórz
Treść zarządzenia cz.3 - otwórz
Treść zarządzenia cz.4 - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-28 11:39
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:25
101/2019
Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-21 11:35
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:21
99/2019
Zarządzenie Nr 99/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-20 11:33
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:19
98/2019
Zarządzenie Nr 98/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw dochodów budżetu gminy

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-20 11:32
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:18
97/2019
Zarządzenie Nr 97/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw kontroli i sprawozdawczości budżetu gminy

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-20 11:31
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:17
96/2019
Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2019 roku

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-06 11:23
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:09
95/2019
Zarządzenie Nr 95/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-06 11:22
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:08
94/2019
Zarządzenie Nr 94/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-05 11:20
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:06
93/2019
Zarządzenie Nr 93/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na dwa wolne stanowiska w placówce Dziennego Domu "SENIOR+" w Żelazkowie

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-02 11:17
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:03
92/2019
Zarządzenie Nr 92/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na dwa wolne stanowiska Opiekuna w placówce Dziennego Domu "SENIOR+" w Żelazkowie oraz na stanowisko księgowej

Treść zarządzenia i załącznik - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-02 11:15
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:01
91/2019
Zarządzenie Nr 91/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 1 sierpnia 2019r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ w Żelazkowie

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-01 11:13
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 11:00
90/2019
Zarządzenie Nr 90/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 lipca 2019r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-31 11:12
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 10:58
89/2019
Zarządzenie Nr 89/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 lipca 2019r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-23 11:10
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 10:56
88/2019
Zarządzenie Nr 88/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lipca 2019r.

 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żelazków nieruchomości położonych w m. Wojciechówka

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-19 11:08
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-24 10:55
87/2019
Zarządzenie Nr 87/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 lipca 2019r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-19 14:06
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-22 13:50
86/2019
Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 lipca 2019r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-12 13:58
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-22 13:48
85/2019
Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 lipca 2019 r.

 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-12 13:57
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-22 13:47
Wygenerowano: 09 grudnia 2022r. 21:26:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.