XML
Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
Kompetencje Rady określają ustawy oraz Statut Gminy Żelazków. Aktualnie Rada Gminy składa się z 15 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłArtur Trzęsała - Informatyk2007-02-03
Publikujący -
Dodano do archiwum