bip.gov.pl
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI obowiązujących od 01.02.2019 r.

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia, że od 1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 518).


 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:


 

12,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

28,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.


 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania przelewem na podany poniżej numer konta bankowego:


 

Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku o/Żelazków

83 8404 0006 2003 0016 2069 0004

Terminy płatności:

1) za styczeń i luty do 10 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku.


 

Wójt Gminy Żelazków działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


 

Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób związane z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany do Urzędu Gminy Żelazków Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój nr 6.


 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Żelazków wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.


 

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, co dotyczy również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Przypominamy o terminowym regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nieterminowość skutkuje naliczaniem odsetek oraz powstawaniem kosztów upomnień.


 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.


 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Treść zawiadomienia - otwórz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarlena Wawrzyniak2019-01-30
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-30 08:46
Wygenerowano: 25 sierpnia 2019r. 04:35:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.