XML
Nowy wniosek o wpis do CEIDG

I N F O R M A C J A
 

Obowiązuje nowy formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

Wniosek - otwórz
Instrukcja wypełniania - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwa Jurczyńska2016-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-14 14:01