XML
POSTANOWIENIE
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.10.2022 r., znak: IWŚ.6220.9.4.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 15 m3/h na działce nr ewid. 103/5 obręb Florentyna gmina Żelazków, na potrzeby nawadniania upraw w tunelach, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Żelazków z 30.11.2020 r., znak: IWŚ.6220.9.7.2021, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-06 11:24