XML
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu: 30.09.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 18.10.2022 r. (data wpływu: 25.10.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.10.6.2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-03 10:10