XML
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu: 30.09.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 18.10.2022 r. (data wpływu: 25.10.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.9.7.2021 z dnia 30.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-10-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-02 11:29