XML
OPINIA
OPINIA

po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.6.3.2022, z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19 m3/h i nawadnianie upraw polowych"
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środwisko
i skazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-08 09:38