XML
POSTANOWIENIE
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 18.08.2022 r., znak: IWŚ.6220.6.2.2022 postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i na poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych z wydajnością Qhmax = 19 m3/h na działce nr ewid. 108 obręb Złotniki Małe i na prowadzeniu nawodnień rolniczych na działkach nr ewid.: 79, 80, 89, 104 i 108 obręb Złotniki Małe gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-07 09:13