XML
Postanowienie
POSTANOWIENIE
 
po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 sierpnia 2022 r., znak: IWŚ.6220.5.2.2022 postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 16,7 m3/h na dz. nr ew. 216/4 obręb Tykadłów, gmina Żelazków oraz nawadnianie gruntów i upraw o powierzchni 20,04 ha na działkach nr: 216/1, 216/3, 216/4, 220, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 obręb Tykadłów, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-08-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-26 13:05