XML
Postanowienie

POSTANOWIENIE

 

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 15.07.2022 r., znak: IWŚ.6220.4.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich z wydajnością Qhmax = 20 m3/h na działce nr ewid. 66 obręb Szosa Turecka gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego warunku

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-03 14:57