XML
OPINIA
O P I N I A

 
po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.4.3.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia w ilości 20 m3/h i nawadnianiu upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 42/4, 42/6, 42/8, 43/3, 43/5, 43/6, 44/4, 44/6, 44/7, 53, 65, 66 obręb Szosa Turecka
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-07-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-26 13:59