XML
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego – skrzynek rozsączających na dz. nr ewid. 148/1 obręb 0012 Kokanin, gm.  Żelazków;
2) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu  utwardzonego (drogi dojazdowej) do ziemi poprzez skrzynki rozsączające zlokalizowane na dz. nr ewid. 148/1 obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-07-21
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-25 09:45