XML
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 
Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch  etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-04 14:44