XML
OPINIA
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha” na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną ze studni prowadzić:
- na obszarze o powierzchni do 8,4931 ha;
- wyłącznie w okresie od 15 kwietnia do 15 września;
- poza okresem największego nasłonecznienia.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-03-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-29 09:23