XML
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych poprzez:
1.1. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 1 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø400 mm,
- rzędna dna wylotu: 129,80 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,42 Y=6513717,80, na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),
1.2. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 2 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø400 mm,
- rzędna dna wylotu: 129,30 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,30 Y=6513720,36 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),
1.3. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 3 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø160 mm,
- rzędna dna wylotu: 130,00 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741537,95 Y=6513728,64 na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe),

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:47