XML
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 7 czerwca 2021 r. decyzji znak: IWŚ.6220.7.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie


Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-06-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-07 11:37