XML
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Pana Adriana Puchlika pełnomocnika inwestora – spółki ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-05-26
Publikujący B. Kot - admin 2021-05-26 13:25