XML
Opinia
OPINIA

w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie", inwestor: Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze A. Kaźmierczak, Warszówka 43, 62-800 Kalisz, działający za pośrednikiem pełnomocnika A. Kubickiej, ul. H. Brodatego 13, 62-800 Kalisz

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-03-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-26 12:16