XML
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 28 października 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.8.7.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-10-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-29 10:34