XML
Zawiadomienie - Obwieszczenie
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że postanowieniem z dnia 16 września 2020 r. znak: IWŚ.6220.7.6.2020 Wójt Gminy Żelazków zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-17 09:35