XML
Opinia RDOŚ
OPINIA
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu


 
postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu kur o obsadzie do 50,4 DJP z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada wynosić będzie 170,4 DJP, na działce nr 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-09-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-17 09:04