XML
Postanowienie
POSTANOWIENIE
 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków"  na środowisko oraz określa zakres raportu o oddziaływaniu przesięwzięciu na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-08-20
Publikujący B. Kot - admin 2020-08-26 10:00