XML
Zawiadomienie - obwieszczenie
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 31 lipca 2020 r. decyzji znak: IWŚ.6220.4.7.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej Dębe – Skarszew gm. Żelazków, planowanego do realizacji na działkach nr 8/1, 8/2, 77/4, 30/2, 29/19, 195/10, 116/3, 116/4, 116/1, 1/3 obręb Dębe, 233, 340, 341, 342, 278/2, 278/1, 279 obręb Skarszew

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-07-31
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-31 13:10