XML
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 5 maja 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.2.6.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. gr. 109/2, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-05
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-06 09:16