XML
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 marca 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.62220.6.8.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów, gmina Żelazków na punkt skupu złomu.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-03-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-06 09:06