XML
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

I. Postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie zakładu produkcyjno - magazynowego - produkcja olejów roślinnych tłoczonych na zimno, działka ewidencyjna nr 78/4 obręb Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski
II. Postanawiam wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych urarunkowaniach spełnienia następujących warunków i wymagań:
1. Pracę zakładu oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. w godzinach 06.00 - 22.00
2. Procesy produkcyjne prowadzić wewnątrz hali
3. Do ogrzewania budynku stosować niskoemisyjne paliwo gazowe

Treswć postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-04 13:45