XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (Opinia WOO-IV.4240.320.2016.NB.3 z dn. 06.04.2016r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (Opinia Sanitarna ON.NS.72.3.16.2016 z dn. 04.03.2016r.) w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek

Inwestora: Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

 

P O S T A N A W I A M

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-04-12
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:38