XML
Nowy wzór wniosku o usunięcie drzew i krzewów

Urząd Gminy w Żelazkowie informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, od 28 sierpnia 2015 roku zaczyna obowiązywać nowy wniosek o usunięcie drzew i krzewów. 

Nowy wzór wniosku można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Żelazkowie lub poniżej.

Zgodnie z art. 83 f ust.1 Prawo o ochronie przyrody zezwolenia nie wymagają:

  1. Krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,

  2. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

35 cm – topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny

25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

  1. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

  2. Drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty (usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania) wymagają zgłoszenia w celu przeprowadzenia oględzin i spisania protokołu.

PRACE WYKONYWANE W OBRĘBIE KORZENI KORON DRZEW

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą przekraczać usunięcia gałęzi więcej niż 30% KORONY za wyjątkiem gałęzi, które obumarły, są nadłamane, gdy utrzymuje się uformowany kształt korony drzewa, gdy jest konieczne wykonanie zabiegu w celu przywrócenia statyki. Prace takie należy dokumentować także w formie zdjęciowej i przechowywać dokumenty przez okres 5 lat od końca roku, w którym zabieg wykonano. Usunięcie gałęzi przekraczające 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze ponad 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

 

1. Wniosek o wycinkę drzew - otwórz
2. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - otwórz
3. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-29
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-29 13:54