XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków
Ogłoszenie
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 159/2,159/6,160/8,160/5 oraz części działek nr 160/9,165/2 obreb kokanin, gmina Żelazków

 
Treść ogłoszenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2016-03-18
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-18 09:26