Urząd Gminy Żelazków przypomina, że zbliża się termin składania wniosków zawierających listę zadań, przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2018, sołectwa do 30 września 2017 r. muszą złożyć do Wójta Gminy Żelazków wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 301) przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą spełniać łącznie dwie przesłanki: być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości.

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie, w jaki sposób realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.

Aby osiągnąć jak najwięcej korzyści z funduszu sołeckiego zarówno tych materialnych jak i niematerialnych zachęcamy, aby część prac porządkowych takich jak drobne naprawy, koszenie trawy, utrzymanie porządku wokół budynków wiejskich wykonywać w czynie społecznym.

Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego na 2018 rok.

 

wniosek z zebrania - otwórz
wzór listy obecności - otwórz
wzór protokołu z zebrania - otwórz
wzór uchwały z zebrania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJolanta Dudek - Skarbnik2017-08-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-31 13:42

Zarządzenie Nr 115/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 07 lipca 2015 roku

 

w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego
 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-09 10:11