1 ... 8 9 10 11 12 
Zawiadominie - obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania ża wniosek Pana Bartosza Jaszke, pełnomocnika Inwestora Pana Tomasza Cierlaczyka, zam. Czartki 27, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. gr. 109/2, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-03-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-03 14:52
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2020-02-07
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 13:06
OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu


 
wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego płodów rolnych z własnego gospodarstwa na budynek magazynowy w zabudowie usługowej, zlokalizowanego w Goliszewie działka nr 4  oraz 5 gm. Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raporty oddziaływania na srodowisko

Treść opinii - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-28 11:24
OPINIA
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
 
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adapatcji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów w gminie Żelazków na punkt złomu

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2020-01-21
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-24 11:42
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, dla przedsięwzięcia pojegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów na punkt skupu złomu, gmina Żelazków, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-01-20
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-22 15:04
Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


 
że na wniosek Pana Kajetana Przybyłaprowadzącego działalność pod nazwą "ADMAT" Kajetan Przybyła, z siedzibą przy ul. Kaliskiej 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego płodów rolnych z własnego gospodarstwa na budynek magazynowy w zabudowie usługowej, zlokalizowanego w Goliszewie działka nr 4 oraz 5 (obręb Goliszew) gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-01-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-16 08:39
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów, gmina Żelazków na punkt skupu złomu

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2020-01-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-07 12:50
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

orzekam zatwierdzić "Projekt robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2019-11-13
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-15 15:17
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

postanawiam nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciąnienia DN500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2019-11-13
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-15 15:13
INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Wójt Gminy Żelazków informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności 60 m3/h (138 Mg/h) na działkach o numerach ewidencyjnych 122/1 i 123/1 w miejscowości Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-23 10:47
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie węzła betoniarskiego o wydajności 60 m3/h (138Mg/h) na działkach o numerach ewidencyjnych 122/1 i 123/1 w miejscowości Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-03
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-09 15:09

Nadleśnictwo Kalisz na podstawie bieżącej lustracji lasów nadzorowanych i obserwacji drzewostanów, ponownie uprzejmie informuje o narastającym zagrożeniu drzewostanów ze strony szkodników wtórnych (żerujących na pniach drzew pod korą w łyku i miazdze) na drzewach osłabionych, uszkodzonych i chorych, często po żerze szkodników pierwotnych. Drzewa zamierają, co doprowadza do masowego, niekontrolowanego wydzielania się posuszu. Szkodniki wtórne (kornik ostrozębny) opanowują również drzewa ścięte, pozostałości zrębowe oraz powalone powstałe na skutek działania silnych wiatrów lub okiści

Treść pisma - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2019-08-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-08 10:31
  Zarząd
Województa Wielkopolskiego

 
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2019-07-29
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-29 14:17
  Zarząd
Województa Wielkopolskiego


Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasemdla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa ) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2019-07-29
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-29 14:14
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania odpadów oraz zakład przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Lokalizacja przedsięwzięcia działka ne 488 obręb Żelazków, Żelazków 122, 62-817 Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-24
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-29 14:00
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

została wydana decyzja o środowiskowych uwarynkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu hydrogeologicznego S1 o głębokości maksymalnej 150 m w celu ujęcia do eksploatacji wód podziemnych poziomu górnokredowego planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 122/ w miejscowości Florentyna, gmina Zelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-25
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-29 13:45
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Punkt zbierania odpadów oraz zakład przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr 488 obręb Żelazków, Żelazków 122, 62-817 Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-05
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-05 14:07
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Wykonaniu otworu hydrogeologicznego S1 o głębokości maksymalnej 150 m w celu ujęcia do eksploatacji wód podzienmych poziomu górnokredowego planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 122/1 w miejscowości Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-04 08:40
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednostki penitencjarnej Służby Więziennej w Dębe na działkach o nr ewid. 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 obręb Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-06-28
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-03 08:52
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie jednostki penitencjarnej Służby Więziennej w Dębem na działkach o nr ewid. 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 obręb Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-06-04
Publikujący B. Kot - admin 2019-06-10 12:32
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-04-12
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-17 12:57

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia urziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programu ochrony powietrza

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-04-17
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-17 12:46
KURENDA

W związku z komunikatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Urząd Gminy w Żelazkowie przypomina, że wypalanie traw jest karalne, obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka a ponadto grozi za nie utrata dopłat

Treść kurendy - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2019-04-09
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-17 11:43

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie skupu maku niskomorfinowego oraz konopii włóknistych

Uchwała nr V/72/19 Sejmiku Województwa Wilkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopii wlóknistychna terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku oraz rejonizacji tych upraw

Treść informacji - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-04-17
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-17 11:36
Modyfikacja B. Kot - admin 2019-04-17 11:36
Dyrektor Zlewni Wód Polskich w Kole
ul. Prusa 3, 62-600 Koło

na wniosek złożony przez
Zakład Komunalny Gminy Żelazków

wszczął postępowanie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ.6341.174.2014 zd nia 31.12.2014r. Starosty Kaliskiego, dotyczącego poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o ne ew. 95/12, oraz odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi - rowu melioracji R-S na działce o nr ew. 86 w m. Janków, gm. Żelazków

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-04-10
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-15 13:14
POSTANOWIENIE
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

postanawiam uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą na dz. 4/11 i 4/12 obręb Dębe, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2019-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-15 13:26
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie w obrębie Złotniki Małe, gm. Żelazków elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działkach o nr ew. 103/1 i 103/2 obręb Złotniki Małe, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-03-06
Publikujący B. Kot - admin 2019-03-11 11:38
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przesięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie w obrębie Zlotniki Małe, gm. Żelazków elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na działkach o nr ew. 103/1 i 103/2 obręb Złotniki Małe

Treść postanowienia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-02-14
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-18 11:52
ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-08 09:53
RAPORT
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRZEDSIĘWZIĘCIA


budowa jednostki penitencjarnej Służby Więziennej w Dębem, gmina Żelazków na działce o nr ewid. 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 obręb 0005 Dębe położonej w miejscowości Dębe, gminaŻelazków

Treść raportu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-31
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-24 09:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum