bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 10 
RAPORT
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRZEDSIĘWZIĘCIA


budowa jednostki penitencjarnej Służby Więziennej w Dębem, gmina Żelazków na działce o nr ewid. 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 obręb 0005 Dębe położonej w miejscowości Dębe, gminaŻelazków

Treść raportu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-31
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-24 09:52
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Posadowienie wolno stojącego zbiornika na olej napędowy o pojemności 10 m3 na działce nr 139, obręb 0008 Goliszew, gmina Żelazków, powiat kaliski

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-19
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-19 15:19
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Posadowienie wolno stojącego zbiornika na olej napędowy o pojemności 10 m3 na działce nr 139, obręb 0008 Goliszew, gmina Żelazków, powiat kaliski

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-29
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-31 08:23
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ubojni droniu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-25
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-25 11:30
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczy: Budowy ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-25
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-25 11:24
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali magazynowej z częścią biurowo - socjalną - rozbudowa o II etap obejmujący: budowę hali magazynowej i utwardzenie terenu pod dojścia, dojazdy, parkingi, place manewrowe, zbiornik na wody deszczowe na działce nr ew. 4/1, obręb 0005, jednostka ewidencyjna Żelazków

Treść obwieszczenia  - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-17 13:57
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakłądu produkcyjno - magazynowego - produkcja olejów roślinnych tłoczonych na zimno, działka ewidencyjna nr 78/4 obręb Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-17 13:51
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

I. Postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie zakładu produkcyjno - magazynowego - produkcja olejów roślinnych tłoczonych na zimno, działka ewidencyjna nr 78/4 obręb Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski
II. Postanawiam wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych urarunkowaniach spełnienia następujących warunków i wymagań:
1. Pracę zakładu oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. w godzinach 06.00 - 22.00
2. Procesy produkcyjne prowadzić wewnątrz hali
3. Do ogrzewania budynku stosować niskoemisyjne paliwo gazowe

Treswć postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-07-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-04 13:45

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Treść ogłoszenia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłZarząd Województwa Wielkopolskiego2018-07-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-04 12:16
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie hali magazynowej i utwardzenie terenu pod dojścia, dojazdy, parkingi, place manewrowe, zbiornik na wody deszczowe na działce nr ew. 4/1, obręb 0005, jednostka ewidencyjna Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-27
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-27 13:39
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n.: "Dodatek do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin"  - że ze względu na postępowanie wyjaśniające wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 27 lipca 2018r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-20 12:39
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Instalacji zestawu do produkcji betonu oraz kruszarki do gruzu na działce 140/2 obręb Garzew, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-05-18
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-22 12:49
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
 
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-30 11:27
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-30 11:32
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Wójt Gminy Żelazków informuje, że zostało wydane postanowienie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą obręb ewidencyjny Dębe działki 4/11, 4/12 gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-04 15:11
Decyzja Wójta Gminy Żelazków

orzekam umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej przeznaczonej do wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania na terenie działek o numerach ewid. 31/8, 31/9, 31/10 obręb Dębe, gmina Żelazków

Treść decyzji - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2018-03-21 09:30
Obwieszczenie
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam, że po ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w związku z decyzją Wojewody Wiekopolskiego w dniu 17 stycznia 2018r. została wydana decyzja Nr 39.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej i łącznej mocy do 0,8 MW, na działace nr 103/2 (obręb 0023 Złotniki Małe), w m. Złotniki Małe gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2018-01-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-29 12:03
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej "Żelazków I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolslkie. Działki ewidencyjne nr 206/2 (farma z infrastrukturą), 246/1 (zjazd z drogi) obręb ewidencyjny Zborów, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-01-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-10 10:52
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warumków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin, - że z powodu postępowania wyjaśniającego - przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie tutejszego Organu znak" DSR-I.7440.2.2017 z dnia 27 listopada 2017r. Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 stycznia 2018r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2017-12-21
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-28 11:00
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie farmy fotowoltanicznej "Żelazków I" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Działki ewidencyjne nr 206/2 (farma z infrastrukturą), 246/1 (zjazd z drogi) obręb ewidencyjny Zborów, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-12-12
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-13 08:37
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie budynku przechowalni warzyw i owoców z pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi, hali magazynowej oraz zbiornika na wody opadowe - w zabudowie usługowej na działce ewid. nr 78/2, obręb 0005 Dębe, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-11-28
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 12:57
OPINIA SANITARNA
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przechowalni warzyw i owoców z pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi, hali magazynowej oraz zbiornika na wody opadowe - w zabudowie usługowej w miejscowości Dębe na działce ewid. nr 78/2, obręb 0005 Dębe, gmina Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na srodowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-11-22
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-01 12:12
ZAWIADOMIENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA W POZNANIU

W związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20. Zawiadomienia publikowane są wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (BIP), pod adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl/ 

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-09-14
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-26 12:20
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

w dn. 12.09.2017r. na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. IWŚ.6220.2.6.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatoej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-12 15:23
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu stwierdzającym brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
zawiadamiam strony postępowania, w dn. 01.09.2017r. na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, zostało wydane postanowienie sygn. IWŚ.6220.2.4.2017, w którym Wójt Gminy Żelazków odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-05 13:08
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-05 13:01
OPINIA

postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin-Szadek, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 11:02
Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatoej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek
Inwestor: Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Treć obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-04 10:52
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 
podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Michała Schmidta - przedstawiciela firmy Lafrentz - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 29, reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań w ramach zadania pn. „Program likwidacji miejsc niebezpiecznych Projektuj i buduj - budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 25 na odcinku Russów - Kokanin" w m. Kokanin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2017-07-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-17 15:07
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
zostałw wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Żelazków, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-07-10
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-10 14:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 06 grudnia 2022r. 09:04:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.