bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 10 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.10.6.2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-08 13:34
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.9.7.2021 z dnia 30.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia- otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 15:23
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 2.11.2022 r., znak: IWŚ.6220.10.3.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych w ilości Qhmax = 20 m3/h na działce nr ewid. 103/4 obręb Florentyna gmina Żelazków, na potrzeby nawadniania upraw w tunelach, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Żelazków z 7.12.2021 r., znak: IWŚ.6220.10.6.2021, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 09:11
POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 28.10.2022 r., znak: IWŚ.6220.9.4.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 15 m3/h na działce nr ewid. 103/5 obręb Florentyna gmina Żelazków, na potrzeby nawadniania upraw w tunelach, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Żelazków z 30.11.2020 r., znak: IWŚ.6220.9.7.2021, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-12-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-06 11:24
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r. (data wpływu: 10.11.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 29.11.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 18,0 m3/h”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Kolonia Kokanin, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 1/4 obręb 0013 Kolonia Kokanin.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-12-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-05 12:23
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r. (data wpływu: 10.11.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 29.11.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 25,0 m3/h oraz nawadnianie upraw o pow. powyżej 5,0 ha”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Florentyna, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 84/1, nawadnianie upraw na działkach o nr ew. 83, 84/1 i 84/3 obręb 0006 Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-05 12:16
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 listopada 2022 r. (data wpływu: 10.11.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 29.11.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 24,0 m3/h”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Borków Nowy, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 14/1 obręb 0002 Borków Nowy.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-05 12:13
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

 
 
Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania,


 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 14:46
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 04.04.2022 r., znak: IWŚ.6220.3.16.2021 w oparciu o raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w marcu 2022 r. przez Macieja Augustyniaka z firmy ALFAEKO Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu i uzupełnienie z 28.08.2022 r.

postanawiam

uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni z placem manewrowym na dz. nr 25/1, 25/2, 214 obręb Borków Stary, gm. Żelazków.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-11-23
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-25 08:23
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredytowych w ilości 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych, zlokalizowanego na działce ewid. 103/4 obręb Florentyna, na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-11-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-16 08:07
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza

 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15,0 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach” na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-14
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-15 14:25
Podanie informacji do publicznej wiadomości
 
informuję, że: 
- Wójt Gminy Żelazków w dniu 8 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IWŚ.6220.7.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 4/8 i 4/9 obręb Dębe.
- Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11.10.2022 r. znak:WOO-IV.4220.1274.2022.KL.1, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 06.10.2022 r. znak: ON-NS.9011.3.77.2022 oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03.10.2022 r. znak: PO.ZZŚ.2.435.283.2022.JS, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do 15.30.
W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (e-mail: srodowisko@zelazkow.pl, tel. 62 752 18 52), pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do 1530 (z powołaniem się na znak niniejszej sprawy).

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-08 15:25
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 222/2 i 380 w miejscowości Skarszew, obręb geodezyjny Skarszew, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-07 14:35
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków” i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-03 15:00
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu: 30.09.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 18.10.2022 r. (data wpływu: 25.10.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.10.6.2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-03 10:10
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu: 30.09.2022 r.), uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 18.10.2022 r. (data wpływu: 25.10.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.9.7.2021 z dnia 30.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-10-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-02 11:29
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


 
że na wniosek z dnia 21 października 2022 r., spółki Colian Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 222/2 i 380 w miejscowości Skarszew gmina Żelazków”

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-10-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-27 10:20
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 11 października 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.8.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy gminy Żelazków”, planowanego do realizacji na działkach nr 73, 97/2, 26 obręb Złotniki Małe, 65, 54, 122/1 obręb Złotniki Wielkie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-10-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-12 15:24
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

 
o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 05 października 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.6.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19,0 m3/h i nawadnianie upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 108 obręb Złotniki Małe

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-06 08:34
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 
zawiadamiam strony postępowania orazpodaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 29 września 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.5.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych, przewidzianego do realizacji na działce 216/4 obręb Tykadłów

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2022-10-03 15:17
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy gminy Żelazków”, planowanego do realizacji na działkach nr 73, 97/2, 26 obręb Złotniki Małe, 65, 54, 122/1 obręb Złotniki Wielkie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-19 12:33
POSTANOWIENIE


postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy gminy Żelazków” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-16 15:29
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19,0 m3/h i nawadnianie upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 108 obręb Złotniki Małe

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-09 12:33
OPINIA

po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.6.3.2022, z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19 m3/h i nawadnianie upraw polowych"
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środwisko
i skazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-08 09:38
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 18.08.2022 r., znak: IWŚ.6220.6.2.2022 postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i na poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych z wydajnością Qhmax = 19 m3/h na działce nr ewid. 108 obręb Złotniki Małe i na prowadzeniu nawodnień rolniczych na działkach nr ewid.: 79, 80, 89, 104 i 108 obręb Złotniki Małe gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-07 09:13
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 216/4 obręb Tykadłów

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-02 09:22
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz

podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 01 września 2022 r. decyzji znak:IWŚ.6220.4.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw szklarniowych, przewidzianego do realizacji na działce 66 obręb Szosa Turecka

Treść zawiadomienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-01 13:21
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4587P na odcinku Złotniki Wielkie do granicy gminy Żelazków, na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-08-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-30 15:24
O P I N I A

 
po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.5.3.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych"
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-29 15:29
POSTANOWIENIE
 
po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 sierpnia 2022 r., znak: IWŚ.6220.5.2.2022 postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 16,7 m3/h na dz. nr ew. 216/4 obręb Tykadłów, gmina Żelazków oraz nawadnianie gruntów i upraw o powierzchni 20,04 ha na działkach nr: 216/1, 216/3, 216/4, 220, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 obręb Tykadłów, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-08-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-26 13:05
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 09 grudnia 2022r. 11:27:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.