ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu  19.04.2022 r.) Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, ostatecznie uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe.

Treść zawiadomienia - otwórz