bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 201921-2010 z dnia 2010-07-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi krajowej nr 25 w miejscowości Kokanin od km 295+400 do km 296+050 o długości 0,650 km i szerokości 2,5m wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem...
Termin składania ofert: 2010-08-11


Żelazków: Przebudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Kokanin w zakresie chodnika.
Numer ogłoszenia: 230957 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201921 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Kokanin w zakresie chodnika..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi krajowej nr 25 w miejscowości Kokanin od km 295+400 do km 296+050 o długości 0,650 km i szerokości 2,5m wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonaniem zjazdów i parkingów z kostki brukowej . Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składa się : opis techniczny, część graficzna, kosztorys ofertowy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DROG-MET Roboty Drogowo-Budowlane Maciej Pleśnierowicz, Pośrednik 1A, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308496,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 308496,09
  • Oferta z najniższą ceną: 308496,09 / Oferta z najwyższą ceną: 308496,09
  • Waluta: PLN.

 

Z up. Wójta

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Paweł Sobczak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2010-08-25 15:37:33

Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 14:43:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.