bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Żelazków,dn.23.02.2009 r.
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
I N F O R M A C J A

 
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art.33 ust.1, pkt.1 ustawy z 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 1999,poz.1227,) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U.2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje, że
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Handlowo-Produkcyjnemu Wiesław Wawrzyniak Niedźwiady 45, 62-800 Kaliszdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie rozlewni alkoholi na działkach ewidencyjnych nr 160/1 i 165/2
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :
- Starosta Powiatu Kaliskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu .
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
Strony postępowania - czyli właściciele działek, które znajdują się granicach inwestycji, oraz osoby mogące wykazać swój interes prawny regulowany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – mogą zapoznać się z informacją o planowanym przedsięwzięciu oraz z materiałami i dowodami gromadzonymi w sprawie w Urzędzie Gminy w Żelazkowie p.nr 2 .
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony będzie do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Żelazków w p.nr 2 w okresie od 10 - 31 marca 2009 r. w ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski przeciwko wnioskowi, oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie.Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2009-02-24 09:08:21

Wygenerowano: 23 listopada 2020r. 23:35:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.