bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Stanowisko: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie
Składanie ofert do dnia 25 września 2008r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
główny księgowy ( 3/4 etatu)
adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Żelazków 138,
powiat kaliski województwo wielkopolskie
62 - 817 Żelazków

 

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiadana co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna
lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadana co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.
• znajomość przepisów z zakresu zadań pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy
o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
• znajomość obsługi urządzeń biurowych
• umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: Microsoft Word, Exel, Acrobat Reader, Internet Explorer,
• brak kary za przestępstwa popełnione umyślnie,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność współpracy w zespole
• rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, uczciwość i systematyczność.
• prawo jazdy kategorii B
• doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej,
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
3 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelazkowie,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• naliczanie wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
• przygotowywanie planów finansowych, preliminarzy i bilansów,
• prowadzenie sprawozdawczości
• archiwizowanie dokumentów księgowych,
4. Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy, ( CV ),
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie - dyplom, odpis lub potwierdzone kopie dyplomu
lub świadectwa.
• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie o braku kary za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w aplikacjach na potrzeby rekrutacji.
• pożądane świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy.
• Inne dokumenty lub kserokopie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ) oraz ustawą z dnia
22 marca 1990 o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593
ze zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 25 września 2008 r do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie,
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko: Konkurs na głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie .
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni na piśmie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
/www.zelazkow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie
Termin rozpatrzenia ofert w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
Oferty osób nie zakwalifikowanych będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelazkowie,
a nie odebrane będą komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Naboru dokonuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie.
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2008-09-11 07:53:11

Wygenerowano: 20 lutego 2020r. 05:16:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.