bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie o wniesieniu protestu


Żelazków dn. 01.09.2008r.Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żelazków. 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU 


Działając na podstawie art. 180 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz 1655), informuję, że w dniu 29.08.2008 roku wpłynął do Zamawiającego protest złożony przez PPH MOLEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w 87-860 Chodecz, Ul. Kaliska 11.
Protestujący zarzuca Zamawiającemu, iż jego działanie polegające na :
1. naruszeniu art. 7 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji,
2. naruszeniu art.24 ust 2 pkt.2 i 3 ustawy Pzp poprzez nie wykluczenie wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, oraz nie udokumentował, iż spełnia wymogi formalne uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w zakresie:
a) brak udokumentowanej kondycji finansowej – z załączonych do oferty
dokumentów nie wynika jednoznacznie , że wykonawca posiada zdolność
kredytową
b) załączony do oferty załącznik nr 6 , oraz załączone referencje nie stwierdzają iż wykonawca zrealizował roboty o podobnym charakterze zamówienia, które jest przedmiotem zamówienia
3. naruszeniu art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą ofertę wykonawcy, który winien być wykluczony ze względów wskazanych w pkt 2.

narusza interes prawny protestującego oraz art. 7, art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 , art.24 ust 4
- ustawy Prawo zamówień publicznych.

Równocześnie informuję Państwa o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Zgodnie z art. 181 ust. 4 przywołanej ustawy w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia mogą Państwo przystąpić do postępowania protestacyjnego. Nie przystąpienie do postępowania protestacyjnego uniemożliwi Państwu wniesienie protestu powołującego się na wyżej opisane okoliczności.
Z poważaniem
z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Paweł Sobczak 
Załącznik :
Kopia protestu wniesionego w dniu 29.08.2008r.
przez PPH MOLEWSKI Sp. z o.o.
Ul.Kaliska 11, 87-860 Chodecz  - otwórz
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2008-09-01 15:09:58

Wygenerowano: 20 lutego 2020r. 05:05:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.