bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej w Tykadłowie w zakresie chodnika.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej w Tykadłowie w zakresie chodnika.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213907-2014 z dnia 2014-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590 P w m. Tykadłów w zakresie chodnika wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej
Termin składania ofert: 2014-10-24


Żelazków: Przebudowa drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590P w miejscowości Tykadłów w zakresie chodnika.
Numer ogłoszenia: 239067 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213907 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 4592P i nr 4590P w miejscowości Tykadłów w zakresie chodnika..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 4592P i 4590P w miejscowości Tykadłów w zakresie chodnika wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec 1,, 63-313 Chocz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243028,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 206637,75
  • Oferta z najniższą ceną: 206637,75 / Oferta z najwyższą ceną: 318975,77
  • Waluta: PLN.

 

 

Z up. Wójta
 Sekretarz Gminy
inż. Anna Janiak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2014-11-18 09:23:14

Wygenerowano: 12 lipca 2020r. 17:23:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.