bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 186195-2013 z dnia 2013-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na przebudowie drogi gminnej nr 4713P w miejscowości Anielin wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 2013-09-27


Żelazków: Przebudowa drogi gminnej nr 4713P w miejscowości Anielin
Numer ogłoszenia: 215191 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186195 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 4713P w miejscowości Anielin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na przebudowie drogi gminnej nr 4713P w miejscowości Anielin wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 462198,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 462198,21
  • Oferta z najniższą ceną: 462198,21 / Oferta z najwyższą ceną: 478106,64
  • Waluta: PLN.

  z up. Wójta
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2013-10-16 09:40:24

Wygenerowano: 23 stycznia 2020r. 12:16:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.