bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dróg gminnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dróg gminnych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121128-2013 z dnia 2013-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 2013-04-10


Żelazków: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 163936 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121128 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2013 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138301,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 138301,68
  • Oferta z najniższą ceną: 138301,68 / Oferta z najwyższą ceną: 237635,66
  • Waluta: PLN.

 

                                                        z up. Wójta                        
 Kierownik Referatu                 
Planowania Przestrzennego             
         Komunikacji Inwestycji i Funduszy Pomocowych

                                                                                             Dawid Żabiński

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2013-04-24 14:48:10

Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 14:28:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.