bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publiczngo wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012r. Poz. 647) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Żelazkowie Nr XIII/74/11 z dnia 27 października 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków, w dniach od 10.01.2013r. do 01.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie, o godz. 12:00

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków (e-mail: ug@zelazkow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2013r.

Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2013-01-03 13:09:28

Wygenerowano: 12 lipca 2020r. 18:43:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.