bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - droga wewn. Zborów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - droga wewn. Zborów

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68916-2012 z dnia 2012-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Zborowie od skrzyżowania z drogą gminną 4725P długości 466 mb dz. Nr 436 obręb Zborów wg posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 2012-03-21


Żelazków: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 436 w m. Zborów.
Numer ogłoszenia: 123636 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68916 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 436 w m. Zborów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w Zborowie od skrzyżowania z drogą gminną 4725P długości 466 mb dz. Nr 436 obręb Zborów wg posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DROG MET Roboty Drogowo - Budowlane Maciej Pleśnierowicz, Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75896,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75896,64
  • Oferta z najniższą ceną: 75896,64 / Oferta z najwyższą ceną: 105255,78
  • Waluta: PLN.

 Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2012-04-18 15:16:47

Wygenerowano: 27 września 2020r. 22:32:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.