bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - zamówienie z wolnej ręki

 

Żelazków: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 136922 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008 , strona internetowa www.bip.zelazkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2011 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamierza się zlecić zamówienie na roboty budowlane dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego robót dodatkowych od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia współmiernie wysokich kosztów oraz wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Maria Dejneka, ul. Legionów 27, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
 
 Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej NowakRejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2011-05-31 14:47:02

Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 05:07:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.